ช่วงเวลาการส่งผลวิ่ง
24 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
ส่งท้ายโครงการก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ไปด้วยกันที่ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี ต่อเนื่องจากกิจกรรม "ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ" ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว 4 ครั้ง ในภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ ครั้งสุดท้ายที่ภาคกลาง 23-24 ธันวาคม 2566 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งอาจมีนักวิ่งหลายท่าน ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว เราจึงเปิดกิจกรรม ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคกลางแบบ "เวอร์ชวลรัน" เพื่อให้นักวิ่งที่ไม่สามารถมาพบกันที่ จ.สุพรรณบุรี ก็สามารถสะสมเหรียญที่ระลึก ของกิจกรรมภาคกลาง ได้เช่นกัน